|       |   EN

ACITT jest ogólnouczelnianą jednostką AJP utworzoną w celu prowadzenia działań na rzecz pozyskiwania i przygotowywania projektów/grantów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji bezpośredniej, polegającej na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy.

Back to top