|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

W dniach 21-23 września 2022 we Wrocławiu odbył się V Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka Ładu. Polityka chaosu”. Organizatorami tego wydarzenia naukowego był Uniwersytet Wrocławski oraz Komitet Nauk Politycznych PAN i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Celem konferencji było przyjrzenie się kategoriom ładu i chaosu jakie towarzyszą polityce w obecnym okresie turbulencji.

W dniu 13 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tj. prof. AJP dr Haliny Uchto (pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej), dziekana WAiBN prof. AJP dr hab. Beaty Orłowskiej, prodziekana WAiBN dr Joanna Lubimow z prof. Aleksandra Retkowski BTU Cottbus - Senftenberg Niemcy, Thomasem Korek - Uniwersytet Senioralny oraz Josem Nela.

Spotkanie on-line z przedstawicielem Ministerstwa Spraw ZagranicznychDnia 14 września br. w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej odbyło się spotkanie on-line z zastępcą dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panem Bartoszem Marcinkowskim.

Plakat konferencja 1

 
W dniach 15-16 września 2023 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza.
Panel 4: Relacje polsko - ukraińskie: inkluzja i wykluczenie  
w ramach projektu " Procesy inkluzji imigrantów pochodzenia ukraińskiego w społeczeństwie polskim na przykładzie województwa lubuskiego" 
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022” - Ukraina II. Obrona dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze zniekształcającym, dezinformacyjnym i dyfamacyjnym i adekwatne reagowanie na nie.

W dniu 23 sierpnia odbyła sie konferencja pt:„Bezpieczeństwo mobilności pasażerów oraz personelu lotniczego w okresie postpandemicznym. Lotnictwo bezzałogowe w przewozach lotniczych"

Wydział Admininistracji i Bezpieczeństwa Narodowgo wraz z parterami zapraszają na konferencję pt:"„Bezpieczeństwo mobilności pasażerów oraz personelu lotniczego  w okresie postpandemicznym.Lotnictwo bezzałogowe w przewozach
lotniczych” w dniu 23 sierpnia 2022r godz. 10.00-13.30  Microsoft Teams.

 


Konferencja _program.pdf

Konferencja plakat.pdf

 

Back to top