|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - aktualności

KO M U N I K AT NR 4/ 1 4 0 / 2 0 2 2RE K T O R A AK A D E M I I I M.JA K U B A Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GO R Z O W I E WI E L K O P O L S K I Mz dnia 17 listopada2022r.w sprawie kształcenia w trybie zdalnymw Akademii im. Jakuba z Paradyż

Całość komunikatu w załączniku.

 

Pobierz plik (DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf)DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf

Dodatkowy termin ślubowania studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych został ustalony na 26 listopada 2022 r., godz. 10.00. Zapraszam na ul. Chopina 52, Biblioteka Główna AJP.

 

Dodatkowy termin ślubowania studentów pierwszego roku został ustalony na 25 listopada 2022 r., godz. 12.00. Zapraszam na ul. Teatralną 25, budynek nr 3 - Aula Rektorska.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 października 2022 r. podjął uchwałą nr 1615/358/22 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023, w którym określono m.in. termin składania wniosków, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA XI INTERDYSCYPLINARNĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWOPRAKTYCZNĄ NAUCZYCIELI, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW (ONLINE przez PLATFORMĘ ZOOM) "ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA OBSZARACH WIEJSKICH I TERENACH LEŚNYCH W CZASIE WOLNYM W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ"

Nobór wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2022/2023

Back to top