|       |   EN

KO M U N I K AT NR 4/ 1 4 0 / 2 0 2 2RE K T O R A AK A D E M I I I M.JA K U B A Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GO R Z O W I E WI E L K O P O L S K I Mz dnia 17 listopada2022r.w sprawie kształcenia w trybie zdalnymw Akademii im. Jakuba z Paradyż

Całość komunikatu w załączniku.

 

Pobierz plik (DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf)DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf

Back to top