|       |   EN

Bezpieczeństwo w Akademii

Zarządzenie nr 46/0101/2022 Rektora AJP z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

 

 

Zarządzenie nr 13/0101/2022 REKTORA AJP z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 118/0101/2020 w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/0101/2022 REKTORA AJP z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie procedury ewakuacji w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających w siedzibie AJP

Zarządzenie nr 11/0101/2016 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków studentów podczas zajęć organizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża

 

 

Zarządzenie Rektora nr 18/0101/2019 w sprawie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża

Zarządzenie Rektora nr 17/0101/2019 w sprawie zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz instrukcji postępowania w razie wypadku i awarii

Back to top