|   EN

Nauka

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieZa pośrednictwem aplikacji ClickMeeting studenci Wydziału Ekonomicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział w kolejnym już Spotkaniu z Ekspertem, dotyczącym Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Pan Sergiusz Łukasiewicz zaprezentował szeroką gamę możliwości pozyskania środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący, jak zawsze zapoznał uczestników z najważniejszymi dostępnymi jeszcze w perspektywie 2014-2020 programami operacyjnymi. Słuchacze dowiedzieli się również o działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz o możliwościach skorzystania z porad specjalistów z dziedziny pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, a także zaprezentowano im przykłady realizowanych inicjatyw.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem były liczne i dociekliwe pytania, na które ekspert udzielał profesjonalnych odpowiedzi. Ponadto z relacji studentów można wnioskować, że webinarium jest bardzo dobrym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas tradycyjnych zajęć.

 

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

 Koordynator Spotkań z Ekspertem

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieStudenci Wydziału Ekonomicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w spotkaniu on-line nt: Fundusze Europejskie na rozwój sektora MSP.

Prowadzącym webinarium był Pan Sergiusz Łukasiewicz – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Ekspert w przejrzysty i interesujący sposób dokonał przeglądu najważniejszych programów, w ramach których można ubiegać się o środki unijne na rozwój przedsiębiorstwa. Poinformował także o ofercie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz zachęcał do korzystania z bezpłatnych usług specjalistów.

Spotkanie tradycyjnie cieszyło się uznaniem, o czym można było przekonać się obserwując zaangażowanie studentów podczas wykładu.

 

 

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Koordynator Spotkań z Ekspertem

Już po raz kolejny, specjalnie dla studentów zaplanowane zostało szkolenie, zorganizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie. Tematem webinarium były przepływy pieniężne. Warsztaty odbyły się przy wykorzystaniu platformy Zoom.


Prowadzący, wykazując się kreatywnością, w interesujący sposób przeprowadził zajęcia, jednocześnie zachęcają do czynnego uczestnictwa w spotkaniu.

Szkolenie składało się z trzech modułów. Pierwsza część dotyczyła przedstawienia podstawowych pojęć z zakresu płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz ukazania znaczenia przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką. Ponadto dokonano charakterystyki podstawowych sprawozdań finansowych. Drugi moduł poświęcony był konstruowaniu rachunku przepływów pieniężnych w celu skutecznego zarządzania gotówką w firmie. W trzeciej części warsztatów przedstawiono rachunek przepływu środków pieniężnych jako sprawozdania finansowego. W module tym dokonano także analizy i interpretacji przepływów pieniężnych.

Słuchacze chętnie odpowiadali na pytania prowadzącego szkolenie oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Po zakończeniu szkolenia, studenci mogli wygenerować indywidualny certyfikat uczestnictwa w zorganizowanych warsztatach oraz otrzymali materiały edukacyjne. Taka formuła spotkania, pomimo, że w systemie on-line była znakomitą okazją uzupełnienia oraz utrwalenia wiedzy.

Ogromnym sukcesem jest, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości, (wspierająca głównie przedsiębiorców) oddała ukłon w stronę studentów, organizując również dla nich, jako przyszłych przedsiębiorców, tak wartościowe szkolenie.

 

dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

we współpracy z

LUBUSKĄ MŁODZIEŻOWĄ AKADEMIĄ BEZPIECZEŃSTWA

oraz

REGIONALNYM OŚRODKIEM DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

VI OGÓLNOPOLSKEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA

która odbędzie się 12 kwietnia 2021

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

                                                          prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

test

 

Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym. Konferencja adresowana jest do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest miejscem integracji młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Interdyscyplinarny charakter konferencji tworzy przestrzeń, w której możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także która w zamiarze organizatorów ma inspirować do dalszych poszukiwań badawczych i edukacji w tym obszarze.

 

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

serdecznie zapraszają


zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu on-line nt: Fundusze Europejskie na rozwój sektora MŚP.

Wykład odbędzie się 12.04.2021 r. o godz. 13.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: aszuszakiewicz@ajp.edu.pl, celem wysłania linku do spotkania. 

apel kryzys klimatycznyGorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Akademickie Centrum Studiów Europejskich i Niemcoznawczych Akademii im. Jakuba z Paradyża zapraszają na spotkanie dyskusyjne zatytułowane "Dylematy polityki klimatycznej - nowy model rozwojowy czy balast dla gospodarki”.


Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka w zakresie polityki klimatycznej, regionalizmu i integracji europejskiej, państw nordyckich, regionu arktycznego i regionu Morza Bałtyckiego oraz zrównoważonego rozwoju. Autorka wielu artykułów i publikacji, m.in. książki „Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju” (Łódź 2019). Tłumaczka książki M. Maslina „Zmiany klimatu”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 23 marca 2021 r. (wtorek)

Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchacza i uczestnika czatu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 marca 2021 r. na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie pochodzi z portalu „Śląskie. Przyroda”.

herb Akademii im. Jakuba z ParadyżaZakład Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża zaprasza do udziału w konferencji on-line: "Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość.", która odbędzie się 31 maja 2021 roku.  Interesują nas takie zagadnienia jak:
- ewolucja instytucji prawa karnego,
- przestępczość historyczna,
- prawo karne jako instrument polityki państwa autorytarnego,
- prawo karne, a standardy demokratycznego państwa prawnego,
- prawo karne i wyzwania ery cyfrowej,
- prawo karne i wolność słowa,
- wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na przestrzeni wieków,
- wyzwania współczesnego procesu karnego,
- odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych.
 
Opłaty: Wczesna do 30 kwietnia 2021 roku: 100 zł/ doktoranci 50 zł, normalna do 20 maja 2021 roku: 120 zł/ doktoranci 60 zł. Opłata obejmuje koszty organizacyjne oraz publikację referatu (po uprzedniej recenzji) w recenzowanej monografii naukowej.
 
Kwotę należy wpłacić na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski: Santander Bank Polska S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000. W tytule przelewu należy wpisać: „konferencja prawo karne”. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: utopie_konferencja@wp.pl do 20 maja 2021 roku.

Na zdjęciu: studenci AJP z tablicami z napisami: #studiujznami i #ajpgorzówPowołując się na komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., w którym Minister na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U.z 2020 r. poz. 349).

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top