|   EN

Pracownik Akademii dr Andrzej Kuciński będzie uczestniczył w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniu 10 marca br. w Warszawie.  Tegoroczna edycja poświęcona będzie edukacji finansowej w Polsce i dyskusji nad kierunkami jej rozwoju.

Edycja IV zapowiadać będzie krajową edycję Europejskiego Tygodnia Pieniądza (16-20 marca br.), zainicjowanego przez Europejską Federację Bankową. Kongres organizują fundacje działające na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa - Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundację GPW oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

W części plenarnej, odbędzie się  debata inauguracyjna pt. „Wyzwania w obszarze edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

Natomiast w trakcie sesji panelowych poruszane będą zagadnienia dot. m.in. edukacji dzieci i młodzieży, popularyzacji postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych czy wspierania rozwoju młodych liderów.  Odbędzie się również sesja „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” – projektu edukacyjnego zainaugurowanego przez banki i firmy technologiczne podczas pierwszej edycji Kongresu w 2017 r.

Przewidziana jest także konferencja prasowa z prezentacją wyników cyklicznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie WIB i FGPW.

 

Rejestracja na Kongres trwa do 4 marca 2020, a więcej szczegółów pod adresem: www.kef.edu.pl.

Back to top