|       |   EN

19 grudnia 2022 r. odbyła się II STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA Kulturowe i społeczne aspekty współczesnej komunikacji, którą otworzył prorektor ds. nauki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

W panelu profesorskim swoje wystąpienia mieli: prof. UAM dr hab. Przemysław Wiatrowski Bahasa, Indonesia – wehikularny język kilkuset grup etnicznych w kraju siedemnastu tysięcy wysp oraz dr Emilia Kledzik z wykładem Przemiany wizerunku medialnego Bronisławy Wajs-Papuszy.

Kolejna część została podzielona na dwa panele studenckie. W pierwszym uczestnicy konferencji mogli usłyszeć referaty: Elizy Batury (studentki II roku filologii polskiej studiów II stopnia) „Aktor” Norwida – hamletyzm w wieku XIX; Kariny Lis (studentki II roku filologii polskiej studiów I stopnia) „Mroki” Jarosława Borszewicza z perspektywy genologicznej; Marleny Bartkowiak (studentki I roku filologii niemieckiej studiów II stopnia) Film”Green Book” w polskich i niemieckich recenzjach oraz Angeliki Mieczkowskiej (studentki I roku filologii polskiej studiów II stopnia) Kognitywizm jako jedna jedna z metod poznania świata.

Drugą część rozpoczęła Tetiana Lapitska (studentka I roku filologii niemieckiej studiów II stopnia) z referatem Phraseologismen mit Blumennamen im Deutschen, Polnischen und Russischen – eine kontrastive Untersuchung – Frazeologizmy zawierające nazwy kwiatów w ujęciu kontrastywnym (na przykładziejęzyków: niemieckiego, polskiego i rosyjskiego). Następnie wystąpili: Paula Rutkowska (studentka I roku filologii niemieckiej studiów II stopnia) Język mody w ujęciu leksykograficznym (na przykładzie pary językowej polsko-niemieckiej); Sandry Zielińskiej (studentki II roku filologii polskiej studiów I stopnia) Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym oraz Marcela Gontowicza (studenta II roku filologii polskiej studiów I stopnia) Historia rozwoju logopedii w Polsce.

Głównym celem konferencji dotowanej przez Samorząd Województwa Lubuskiego stało się rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, integracja środowiska studentów i naukowców oraz wspieranie indywidualnego potencjału studentów.

Back to top