|       |   EN

Oferta dla szkół (konkursy)

Konkurs „Rachunkowość” organizowany jest przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ekonomicznych
im. S. Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości i popularyzowanie zawodów księgowych.

Konkurs „Rachunkowość” jest jednoetapowy. Składa się z dwóch części: pierwsza część to test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, natomiast druga część to zadania problemowe.

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ZAPRASZA uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy „Przedsiębiorczość”.

Konkurs „Przedsiębiorczość” organizowany jest w trybie on-line – przy użyciu kombinacji programu Microsoft Forms oraz aplikacji Teams i składa się z jednego etapu.

Konkurs odbywa się w szkole przystępującej do konkursu 23 marca 2022 roku o godzinie 10:00. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez swoje szkoły drogą elektroniczną na adres: konkurs.przedsiebiorczosc@ajp.edu.pl. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępna jest w zakładce „REGULAMIN”.

Back to top