Studia podyplomowe pn. BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ  w roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione.

DO PIERWSZEGO ZJAZDU PRZYJMUJEMY JESZCZE ZGŁOSZENIA. ZAPRASZAMY!

Pierwsze zajęcia planowane są na 9 listopada 2018 roku, na godzinę 16.00, w sali W1 przy ul.Teatralnej 25. Sekretarz kierunku: Pani Barbara Tomala tel.: 95 7216022.

 

Ponadto, w roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy także studia podyplomowe w zakresach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ DZIECKA (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Justyna Kopaniecka

tel.: 95 7216035).

LOGOPEDIA (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku;osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Agnieszka Dykas tel.: 95 7216054).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (pierwsze zajęcia planowane są na 27 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216061).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (pierwsze zajęcia planowane są na 27 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku:

Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216061).

PRAWO PRACY (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku;osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Joanna Wawrzyniak tel.: 95 7216077).

 

Plany zajęć i harmonogramy zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Dla Studentów/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top