|       |  EN

Studia podyplomowe - ogłoszenia dla słuchaczy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216049

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Studenci/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Logopedia

Osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Agnieszka Dykas tel.: 95 7216054.

Pierwszy zjazd planowany jest na 6-8 listopada 2020r.

Do I zjazdu przyjmujemy chętnych!

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Studenci/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

NEUROLOGOPEDIA - studia podyplomowe - uruchomione w roku akademickim 2020/2021!

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - studia podyplomowe - uruchomione w roku akademickim 2020/2021!

Back to top