|       |   EN

NoZ- ogłoszenia dla studentów

Wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego w kontakcie bezpośrednim zostały zawieszone do 31 listopada 2020 r. (nie dotyczy to zajęć AZS AJP).

PLAN ZAJĘĆ SEKCJI KU AZS AJP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021

PLAN ZAJĘĆ  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  W TERENIE

 W SEMESTRZE letnim 2020/2021

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST OBOWIĄZKOWY   DLA STUDENTÓW I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW  STACJONARNYCH W WYMIARZE 60 GODZIN

Back to top