|       |   EN

Terminy i miejsce rekrutacji

1. Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 14 czerwca 2021 na stronie www.ajp.edu.pl

2. Dokumenty rekrutacyjne kandydat składa od 28 czerwca 2021:

 • w Punkcie Rekrutacyjnym w Bibliotece Głównej ul. Chopina 52, czynny w dni powszednie od 10.00 do 16.00
 • lub przesyła je pocztą na adres uczelni - Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25, 6-400 Gorzow Wilekopolski, z dopiskiem: rekrutacja.

3. Terminy posiedzeń Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (sporządzają listę przyjętych na kierunek, poziom i formę studów wg kryteriów przyjęć, do wyczerpania miejsc na poszczególnych kierunkach):

 • 13 lipca 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 9 lipca 2021)
 • 27 lipca 2021(Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 23 lipca 2021)
 • 10 sierpnia 2021(Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 6 sierpnia 2021)
 • 24 sierpnia 2021(Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 20 sierpnia 2021)
 • 7 września 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną d 3 września 2021)
 • 14 września 2021(Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 10 września 2021)
 • 21 września 2021(Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 17 września 2021)
 • 28 września 2021(Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 24 września 2021)
 • 5 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 1 października 2021).

W przypadku ogłoszenia rekrutacji uzupełniajacej, Komisje Rekrutacyjne ogłoszą listę przyjętych w terminach:

 • 12 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 8 października 2021)
 • 19 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 15 października 2021)
 • 26 października 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty kandydatów, które wpłyną do 22 października 2021)
 • 2 listopada 2021 (Komisja rozpatruje dokumenty, które wpłyną do 29 października 2021).

  

Kandydat chcący zarekrutować się na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów, składa odpowiedni wniosek w sekretariacie wydziału w terminie do 30 kwietnia 2021.

Procedura ta dotyczy poniżej wymienionych kierunków studiów:

1) administracja pierwszego stopnia, profil praktyczny,

2) bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego i drugiego  stopnia, profil praktyczny,

3) energetyka pierwszego stopnia, profil praktyczny,

4) filologia pierwszego stopnia, profil praktyczny,

5) filologia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki,

6) informatyka pierwszego stopnia, profil praktyczny,

7) inżynieria bezpieczeństwa pierwszego stopnia, profil praktyczny,

8) mechanika i budowa maszyn pierwszego stopnia, profil praktyczny

9) zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Podstawa prawna - Uchwała Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się i przyjęcia na studia na podstawie efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top