|   EN

Aktualności

Grafika: foto studentek pielęgniarstwa AJP oraz napis: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i PołożnychW tym dniu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji oraz realizacji zamierzonych celów.

Dziękujemy!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i MieszkańW ramach cyklu „Spotkania z Ekspertem” w dniu 30.04.2021 r. studenci Wydziału Ekonomicznego studiów stacjonarnych I roku z kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Logistyka wzięli udział w wykładzie poprowadzonym przez Panią Angelę Burchardt z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.
Tematem wykładu przeprowadzonego w formie on-line był „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”. Studenci dowiedzieli się o sposobie przeprowadzenia spisu, jego organizacji, umocowaniu prawnym oraz roli ekonomicznej i społecznej. W ramach wykładu studenci wzięli udział w konkursie dotyczącym odbywającego się obecnie spisu, w którym wygrać mogli rzeczowe upominki.
 
 
dr Przemysław Szczuciński

logo Nowoczesne Zarządzanie BiznesemWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na wykład on-line, który odbędzie się w dniu 11.05.2021 w godz. 10:00-11:00 na temat Bankowość wobec obecnych i przyszłych wyzwań, który wygłosi Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.


Rejestracji na wykład on-line należy dokonać nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu. Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko oraz adres e-mail):

https://nzb.clickmeeting.com/bankowosc-wobec-obecnych-i-przyszlych-wyzwan-wyklad-krzysztofa-pietraszkiewicza-prezesa-zbp/register?_ga=2.175644834.1862293915.1620117910-1833075133.1584278932

Po zarejestrowaniu uczestnik spotkania otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu on-line, który zostanie wysłany na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Wykład on-line ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. W wykładzie można uczestniczyć korzystając z laptopa, jak i komórki/tabletu.

Korzystając z komórki/tabletu można uczestniczyć w wykładzie poprzez przeglądarkę internetową (polecamy np. aktualną przeglądarkę Chrome, nie wszystkie przeglądarki, szczególnie nieaktualne- będą umożliwiały uczestnictwo w wykładzie, dlatego prosimy przed wykładem sprawdzić czy wykorzystywana przeglądarka będzie obsługiwała wykład on-line). Każdy uczestnik otrzyma po wykładzie (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko) certyfikat uczestnictwa w wykładzie – po pobrania w PDF-ie.

 

Uczelniany Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr Andrzej Kuciński

Zdjęcie pisma przewodniego z prośbą o przyłączenie się do badaniaZapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym samopoczucia i zdrowia studentów polskich w czasie pandemii i zdalnego realizowania studiów. Ocena samopoczucia i zdrowia będzie dokonana za pomocą kwestionariusza oceniającego ogólny stan zdrowia, objawy depresyjne i lękowe, używanie środków psychoaktywnych. Badanie jest w pełni anonimowe i dobrowolne, można przerwać je w dowolnym momencie i w dowolnym momencie do niego powrócić. Wypełnienie kwestionariusza potrwa ok. 15 minut. Państwa zaangażowanie może pomóc w budowaniu adekwatnego systemu wsparcia dla Studentów, w tym być może również i Państwa.
Link do kwestionariusza: https://wroclawpsych.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6xv2D1YQAm435Do
Link będzie aktywny do 31 maja br. włącznie.

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Komunikat Nr 13/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin

Komunikat Nr 13/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin


 

W związku z Komunikatem Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin informuję, termin rejestracji osób zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19 zostaje wydłużony do 14 maja br. Zapisy obejmują:

  1. pracowników;
  2. studentów;
  3. członków rodzin w/w osób.

Najważniejsze informacje:

  1. aby przystąpić do szczepienia należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. (w przypadku pracownika AJP lub w imieniu członków rodziny) albo załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. (w przypadku studenta AJP lub w imieniu członków rodziny);
  2. do szczepienia nie mogą zgłosić się osoby, które są już zarejestrowane w systemie szczepień;
  3. za zapisy na szczepienia w AJP, odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl ;
  4. szczepienie odbędzie się na terenie AJP, dokładne miejsce szczepienia zostanie podane do wiadomości po uzyskaniu zgody MEiN na przeprowadzenie szczepień w AJP;
  5. pracownicy i studenci AJP, nie zarejestrowani do tej pory w systemie szczepień, którzy do dnia 3 marca br. złożyli w AJP oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, składają ponownie nowe oświadczenie, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 albo załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r.;
  6. warunkiem uruchomienia punktu szczepień na terenie AJP jest zebranie 300 chętnych.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki, które pozwolą AJP przygotować punkt szczepień.  

Back to top