|   EN

W dniu 10 czerwca 2020 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu. Porozumienie podpisali JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Dowódca płk Rafał Miernik.

Jest to kontynuacja współpracy, jak mówi prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska:

„Dzisiejsze podpisanie porozumienia finalizuje wcześniej prowadzone rozmowy i wcześniejszą też współpracę. Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy Uczelnią a Wojskiem w zakresie takim, jaki możemy sobie nawzajem zaoferować. Uczelnia kształci więc oferuje formę kształcenia, ich realizację dostosowaną do możliwości i potrzeb żołnierzy. Natomiast wojsko oferuje nam swoje doświadczenie i swoją pomoc w realizacji procesu kształcenia.”

Opinię na temat zawartej umowy wyraził wyraził płk Rafał Miernik:

„Jest to naturalna kolej rzeczy, dlatego że Akademia w Gorzowie jest prężnym ośrodkiem, jest centrum, które skupia możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk przez funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników wielu podmiotów związanych z bezpieczeństwem. Dlatego też tworząc struktury wojsk obrony terytorialnej na terenie województwa wielkopolskiego, naturalnym jest podejmowanie współpracy z ośrodkami naukowymi, uczelniami. Mamy bardzo duże oczekiwania, ale też dużo do zaoferowania. Wspólnie z Panią Rektor wymieniliśmy wspólne uwagi i wnioski, myślę, że ta najbliższa przyszłość zaświadczy temu, że ta oferta jest duża, a sytuacja epidemiczna w kraju i to, jak silnie zaangażowane są wojska obrony terytorialnej, z pewnością będzie już niedługo przedmiotem wielu opracowań i badań. Dlatego też widzimy tutaj bardzo duże pole do współpracy. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, aby ta współpraca była owocna, będziemy częstym gościem i aktywnym uczestnikiem życia Uczelni, również tego naukowego.”

https://www.radiogorzow.pl/84849/ajp-i-wot-podpisaly-porozumienie-o-wspolpracy/

 

Back to top