|   EN

Słuchacze drugiego roku, studiów stacjonarnych, kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Ekonomicznego, brali udział w Debacie Oxfordzkiej dotyczącej ważności Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców w dobie epidemii Covid-19.


Prowadzący debatę, tj. marszałek bardzo poważnie potraktował swoją funkcję, dbając o rzetelne przestrzeganie regulaminu. W czasie merytorycznej dyskusji, wymieniono wiele cennych argumentów, przemawiających zarówno za jak i przeciw postawionej tezie.

Debata dla studentów jest ważnym wydarzeniem, do którego przygotowują się skrupulatnie, o czym świadczą przytaczane argumenty oraz spostrzeżenia dotyczące podejmowanej tematyki.

Jak zwykle dyskusja dowiodła, że warto umożliwić studentom udział w zajęciach, które motywują ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy.

dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Back to top