|       |   EN

Legia Akademicka 2022V EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ

Zapraszamy do udziału w  V edycji programu. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w salach wykładowych AJP oraz w postaci samokształcenia na platformie e-learningowej. Praktyka realizowana jest w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.

 

 

 

 

 

Niezależnie od modułu oraz charakteru zajęć (teoria/praktyka) musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;
 • przejść pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Jak zgłosić się do programu Legia Akademicka w paru krokach:

 MODUŁ PODSTAWOWY:

 • porozmawiaj z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu;
 • złóż wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni.

MODUŁ PODOFICERSKI:

 • jeśli realizujesz go zaraz po module podstawowym, nie musisz składać nowego wniosku;
 • jako szeregowy bądź starszy szeregowy rezerwy skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na wybranej uczelni;
 • złóż wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni.

MODUŁ OFICERSKI

 • uzupełnij wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • do wniosku załącz oświadczenie RODO i dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje;
 • zobacz, na co będzie zwracała uwagę komisja podczas oceny wniosków, zapoznaj się z ankietą kwalifikacyjną;
 • dokumenty wyślij pocztą tradycyjną na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA;

Wnioski o przystąpienie do programu należy składać w Rektoracie Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ulicy Teatralnej 25.

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 194)

Back to top