|       |   EN

Spotkanie organizacyjne dotyczące planowanej wystawy poświęconej Emilowi KrebsowiW dniach 20 – 22 marca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim gościła delegacja z Niemiec. Wizyta dotyczyła organizacji wystawy poświęconej pochodzącemu ze Śląska niemieckiemu poliglocie Emilowi Krebsowi.

Wydarzenie to odbędzie się 25 maja br. w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Fryderyka Chopina 52. Jego współorganizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego z siedzibą w Sankt Marienthal, wieloletni dyplomata i tłumacz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pan Gunnar Hille oraz wnuk brata Emila Krebsa, autor wielu publikacji poświęconych wspomnianemu geniuszowi językowemu, pan Eckhard Hoffmann z Poczdamu. Już na etapie planowania wizyty wsparcia udzielili JM Rektor AJP, prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska oraz dyrektor Biblioteki, pan Sławomir Jach. O przygotowywanym przedsięwzięciu rozmawiano z prorektorem ds. nauki AJP, prof. dr hab. Grzegorzem Kucharczykiem. Następnie, w Bibliotece Głównej wspólnie z panią Bogumiłą Manulak omówiono możliwości prezentacji przygotowanej ekspozycji oraz przeprowadzenia dodatkowych aktywności z udziałem nauczycieli i uczniów gorzowskich szkół, a także innych zainteresowanych osób.

W toku dalszych rozmów zostały omówione szczegóły programu wystawy. Przybyli goście z zainteresowaniem zapoznali się ponadto z bazą naukowo-dydaktyczną Akademii im. Jakuba z Paradyża. W funkcji współorganizatora wystawy z ramienia uczelni wystąpiła autorka tekstu.

Renata Nadobnik

 

Back to top