|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Zrzut ekranu z KonferencjiW dniu 31 maja 2021 roku Dziekan WAiBN dr hab. Beata Orłowska prof. AJP oraz Prodziekan WAiBN dr Joanna Lubimow były gośćmi konferencji „Holocaust and Heroism – History, memory and Testimony: Between Local and Global”,


której organizatorem był The Arnold and Leona Finkler Institute of Holocaust Research Bar -Ilan University w Ramat – Gan w Izraelu. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Lea Ganor, dr Lior Alperovitch, dr Batya Brutin, Karol Madaj, Eliyahu Klein.Konferencję otworzyła prof. Judy Tydor (Baumel) Schwartz, dyrektor Finkler Institute of Holocaust Research, Bar-Ilan University oraz Marek Magierowski Ambasador Polski w Izraelu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na Webinarium, pt. "Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa"które odbędzie się 8 czerwca 2021 roku od godz. 18.00 w formule on – line.

Ochrona granicy państwowej należy do podstawowych zadań państwa. Każde państwo posiada określoną organizację ochrony swoich granic, jest to bowiem jeden z ważniejszych czynników oddziałujących na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Ochrona granicy państwowej jest integralnym elementem polityki bezpieczeństwa oraz istotnym narzędziem zapewnienia spójności i integralności terytorialnej, społecznej oraz ekonomicznej.

Zdaniem S. Ziółkowskiego „dobrze i skutecznie strzeżona granica jest odbierana przez społeczeństwo jako świadectwo siły i sprawności państwa, jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli”.

Prelegenci webinarium

Komendant PSG w Gorzowie Wlkp. Ppłk SG Krzysztof Słowik

st chor. sztabowy SG Joanna Wiese

                             

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„PRAWO KARNE. HISTORIA. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ’

31 MAJA 2021 ROKU

 

9.15-9.25 Inauguracja: Dr hab. Beata Orłowska, prof. AJP  (Dziekan Wydziału Administracji
i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

           WYJAZDY ERASMUS+ 2021/2022 – ROZPOCZĘŁA SIĘ  REKRUTACJA STUDENTÓW I KWALIFIKACJA PRACOWNIKÓW NA WYJAZDY w r. a. 2021/2022 DO KRAJÓW PROGRAMU

        Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do krajów programu.

 

              Terminy składania dokumentów na wyjazdy:

    -  studentów na studia i na praktyki – dokumenty przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania miejsc;

   -   pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych – 11 czerwca 2021 r.

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich i więcej informacji na temat programu Erasmus+ w zakładce AKADEMIA/ Program Erasmus

http://www.ajp.edu.pl/informacje-o-programie-2.html oraz w poszczególnych zakładkach dotyczących wyjazdów.Erazmus

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z Organizatorami  serdecznie zaprasza do udziału w  webinarium pt.” Rozmowy o śmierci
 i umieraniu”, które odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. godzina 18.00 za pośrednictwem platformy Teams.

 

Kierownik Katedry Podmiotowego Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. członkiem Rady Naukowej Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Na zaproszenie prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego, prof. dr hab. Bogusław Jagusiak zasiada w Radzie Naukowej Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Nauki o bezpieczeństwie są stosunkowo młodą dyscypliną z obszaru nauk społecznych jednak z uwagi na otaczające nas środowisko, niezwykle istotną i podlegającą dynamicznemu rozwojowi. Kierunki studiów związane z bezpieczeństwem cieszą się wielką popularnością, badania naukowe są ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza współczesnych zagrożeń oraz rozwoju społeczeństw wskazuje na ścisłe korelacje w tym zakresie. Prowadzone badania są niezwykle istotne dla rozwoju współczesnej nauki oraz stanowią przyczynek dla rozwoju systemu bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w naszym kraju. Należy spodziewać się stałego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną nauki oraz prowadzonymi w tym zakresie badaniami.

Władze oraz społeczność Naszej Uczelni serdecznie gratulują tak nobilitującego zaproszenia.  

Back to top