|   EN

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana od 2011 roku, dotychczas odbyło się 5 edycji. Tematem przewodnim spotkania w 2019 r. były Związki pedagogiki i medycyny. Celem odbywających się co dwa lata konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych dziedzin nauki, prezentacja wyników badań i osiągnięć naukowych, wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze połączone z otwartą i twórczą dyskusją. Konferencja „Zdrowie w perspektywie pedagogicznej” skierowana jest do naukowców i praktyków reprezentujących przedstawicieli pedagogiki i medycyny, a także wszystkich zainteresowanych podejmowaną problematyką zdrowia. Do aktywnego uczestnictwa zapraszani są także studenci z różnych polskich uczelni. Od 2015 roku dla chętnych tworzymy odrębny panel studencki.  Konferencji towarzyszą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, logopedów, pielęgniarek, studentów i innych zainteresowanych osób.

 

Kierownik naukowy: od 2019 r. prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz.

Back to top