|   EN

Konferencja organizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce/o w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów. Konferencja skierowana jest zarówno do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Zenon Głodek

Strona www konferencji: http://konferencja-rif.ajp.edu.pl/

Back to top