|   EN

Celem konferencji jest analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Natomiast Polsko-Niemieckie Forum Regionalne podejmuje problematykę relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej
i gospodarczej.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych
i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Strona www konferencji: http://www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl/

Back to top