|       |  EN

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216049

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Studenci/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Back to top