|       |  EN

NEUROLOGOPEDIA - studia podyplomowe - uruchomione w roku akademickim 2020/2021!

Osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Agnieszka Dykas tel.: 95 7216054.

Pierwszy zjazd planowany jest na 13-15 listopada 2020 r.

Do I zjazdu przyjmujemy chętnych!

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Studenci/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Back to top