|   EN

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi dla bezpieczeństwaWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej

mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI OGÓLNOPOLSKEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA, która odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Komunikat Nr 10/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 19 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br., przedłuża się zmianę formy kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu do niezwłocznego przekazania studentom kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej i zdalnej od dnia 7 kwietnia 2021 r.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 10/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 19 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br., przedłuża się zmianę formy kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu do niezwłocznego przekazania studentom kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej i zdalnej od dnia 7 kwietnia 2021 r.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Nowoczesne Zarządzanie BiznesemW dniu 25 marca 2021 odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB (spotkanie online), w którym wziął udział dr Andrzej Kuciński kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Uczelniany Koordynator Programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem.

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieStudenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w spotkaniu nt: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości. Wykład przeprowadził Pan Sergiusz Łukasiewicz – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

logo - Nowoczesne Zarządzanie BiznesemSzanowni Państwo serdecznie zapraszam na wykład online na temat Cyfrowa transformacja usług finansowych  Cyfrowej transformacji usług finansowych, który odbędzie się 25 marca 2021 w godzinach 13:30-14:30. Wykład przeprowadzi Pan Wojciech Pantkowski,  Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży. Szczegóły na temat wydarzenia i zasady rejestracji zostały przedstawione poniżej.


Wykład on-line rozpocznie się w dniu 25.03.2021 o godz. 13:30

Czas trwania wykładu: 60 minut

Temat wykładu: Cyfrowa transformacja usług finansowych

Prowadzący wykłady: Wojciech Pantkowski,  Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży

Rejestracji na wykłady on-line należy dokonać nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego wykładu on-line.

 

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko oraz adres e-mail):

https://nzb.clickmeeting.com/cyfrowa-transformacja-uslug-finansowych/register?_ga=2.239546755.1096511957.1615747413-1420463143.1605271663

Po zarejestrowaniu się, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu on-line, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 

 

 

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr A. Kuciński

Komunikat Nr 9/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Nr 9/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/2021


                  Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Powyższy przepis ma również zastosowanie do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni (zobacz Komunikat Nr 12/140/2020 Rektora AJP z dnia 2 czerwca 2020 r.).

                   W okresie od dnia 27 lutego br. do dnia 30 września br. Minister Edukacji i Nauki ograniczył funkcjonowanie uczelni, w tym Akademii im. Jakuba z Paradyża, poprzez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363).

                      W związku z powyższym legitymacje studenckie i służbowe zachowują ważność do dnia 29 listopada 2021 r. i nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w budynkach Akademii im. Jakuba z Paradyża w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top