|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 8/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża


Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 11 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa w województwie mazowieckim i lubuskim, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 15 marca br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia;
 7. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 8/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża


Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 11 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa w województwie mazowieckim i lubuskim, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 15 marca br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia;
 7. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim


serdecznie zapraszają

zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu on-line nt: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości.

Wykład odbędzie się 22.03.2021 r. o godz. 14.15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału, celem wysłania linku do spotkania. 

plakat ZUSBezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - to nowa informacyjno-edukacyjna kampania ZUS


Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część Klientów nadal decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce.

Przeprowadzone przez ZUS badania wskazują, że taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a w szczególności z bankowości elektronicznej.

Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ZUS ma na celu upowszechnić wśród Klientów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać. Klienci ZUS mogliby swobodnie i bez lęku korzystać z rachunków bankowych. Dysponować swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-

Plakat o rekrutacji do Legii AkademickiejDrodzy Studenci,

AJP przystępuje do realizacji programu Legia Akademicka organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zasadniczym celem prowadzonego w tym zakresie kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Do projektu mogą przystąpić studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

 Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie wniosku ochotnika oraz i odesłanie podpisanych dokumentów na adres: prorektor@ajp.edu.pl do 25 marca 2021 r.

Link do biuletynu informacyjnego nr 1 na temat Legii Akademickiej https://cutt.ly/Biuletyn1

 

 

Foto tkaniny bawełnianej modyfikowanej jednokrotnie przy użyciu Ag NPs. wykonane przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego.W Instytucie Nanotechnologii i Nanobiologii AJP opracowana została technologia trwałego modyfikowania materiałów bawełnianych przy wykorzystaniu wodnych roztworów nanocząstek srebra (Ag NPs).

Komunikat Nr 7/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie drugiego etapu zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r.


  

     W związku z wdrożeniem przez Ministra Edukacji i Nauki drugiego etapu szczepień dla pracowników uczelni informuję, że począwszy od dnia 2 marca do dnia 3 marca br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych pracowników na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r. Tym samym decyzją Ministra Edukacji i Nauki granica wieku uprawnionych do szczepienia została podniesiona z 65. roku życia do 69. roku życia. Pracownicy AJP, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień.

     Proces rejestracji będzie przebiegał tak samo, jak w przypadku pierwszego etapu szczepień pracowników AJP, o którym mowa w Komunikacie Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w AJP (dostępnym na stronie głównej www.ajp.edu.pl w zakładce COVID-19). Za proces rejestracji na szczepienia w AJP odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl.

     W związku z powyższym, każdy zainteresowany pracownik AJP proszony jest o niezwłoczne przesyłanie na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej skanu wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do przedmiotowego Komunikatu Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. (nie dotyczy pracowników AJP, którzy we wcześniejszym terminie złożyli oświadczenie). Termin przesyłania oświadczeń upływa dnia 3 marca br. o godz. 15:30.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 7/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie drugiego etapu zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r.


  

     W związku z wdrożeniem przez Ministra Edukacji i Nauki drugiego etapu szczepień dla pracowników uczelni informuję, że począwszy od dnia 2 marca do dnia 3 marca br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych pracowników na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r. Tym samym decyzją Ministra Edukacji i Nauki granica wieku uprawnionych do szczepienia została podniesiona z 65. roku życia do 69. roku życia. Pracownicy AJP, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień.

     Proces rejestracji będzie przebiegał tak samo, jak w przypadku pierwszego etapu szczepień pracowników AJP, o którym mowa w Komunikacie Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w AJP (dostępnym na stronie głównej www.ajp.edu.pl w zakładce COVID-19). Za proces rejestracji na szczepienia w AJP odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl.

     W związku z powyższym, każdy zainteresowany pracownik AJP proszony jest o niezwłoczne przesyłanie na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej skanu wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do przedmiotowego Komunikatu Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. (nie dotyczy pracowników AJP, którzy we wcześniejszym terminie złożyli oświadczenie). Termin przesyłania oświadczeń upływa dnia 3 marca br. o godz. 15:30.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top