|   EN

Aktualności

#szczepimysię logoZachęcamy do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień.

Komunikat Nr 4/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Komunikat Nr 4/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Komunikat Nr 3/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  


 

          W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, przedłuża się zdalną formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża do dnia 4 lutego 2021 r. W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

      Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.
Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

        Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej, w terminie od dnia 5 lutego br. do dnia 18 lutego br., oraz poprawkowej, w terminie od dnia 24 lutego br. do dnia 9 marca br., przeprowadzana będą w takiej formie kształcenia (zdalnej albo „hybrydowej) w jakiej były prowadzone w semestrze zimowym.

        Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie „hybrydowej”, w tym harmonogramu sesji egzaminacyjnej (względnie poprawkowej) uwzględniającego egzaminy przeprowadzane w formie „hybrydowej”.   

          Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 3/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 25 stycznia 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

e-learning Studenci AJP!
 
Macie trochę wolnego czasu, chcecie zrobić coś fajnego dla siebie i swojej Uczelni, a dodatkowo poznać koleżanki i kolegów z innych wydziałów AJP?

Zdjęcie prof. AJP dr hab. Beaty OrłowskiejDziekan Wydziału Administarcji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska w rozmowie z redaktorem Robertem Borowym z Echa Gorzowa o wysokiej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku "bezpieczeństwo narodowe".

Cała rozmowa dostępna w linku poniżej:

http://www.echogorzowa.pl/news/2/trzy-pytania-do/2021-01-18/nasi-absolwenci-sa-atrakcyjni-na-rynku-pracy-29488.html

Zdjęcie przedstawia studentów Akademii im. Jakuba z ParadyżaPrezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na mocy Uchwały z dnia 17 grudnia 2020 r. przyznało ocenę pozytywną dla kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Przyznana na 6 lat akredytacja podkreśla, że kierunek prowadzony jest na bardzo wysokim poziomie.

Back to top